Tüm Versiyonu (Orjinalini) Göster : SPK, açığa satışa inceleme başlattı


collo1
11-08-2011, 11:06
Sermaye Piyasaları Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamaya göre, kural dışı açığa satışlar ağır şekilde cezalandırılacak. SPK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ayrıca, şirketler sermayesinin yüzde 10'luk bölümü kadar hisseyi borsadan geri alabilecek

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası'nda ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB) yaşanan dalgalanmalara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası suçlarına ilişkin yürütülen gözetim ve denetim faaliyetlerinin yanı sıra Kurulumuzca mevzuat hükümlerine uyulmaksızın gerçekleştirilen açığa satış işlemleri ile ilgili incelemeler başlatılmıştır.

Bu çerçevede gün içinde sahip olunmayan kıymetlerin satışı ile yeterli özkaynak oranına sahip olunmadan, açığa satış tuşu kullanılmadan ve mevzuattaki diğer hükümlere uyulmadan yapılan işlemlerin tespit edilmesi durumunda, bu işlemlerin taraflarının ağır bir şekilde cezalandırılması söz konusu olacaktır.

Ayrıca Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ'in 12 inci maddesinde Kurulumuza tanınan yetki çerçevesinde Tebliğ'in 25 inci maddesinde yer alan açığa satış işlemleri için başlangıçta bulundurulması gereken asgari özkaynak oranı yüzde 70'e çıkartılmıştır. Açığa satış işlemlerinin devamı süresince bulundurulması gereken asgari özkaynak oranı ise bu aşamada yüzde 35 olarak muhafaza edilmiştir.

Hisse geri alımları, yabancı ülkelerde halka açık ortaklıklar tarafından finansman politikası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bilindiği üzere halen yürürlükte bulunan 29.06.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) ile tümüyle değiştirilmiş olup, hisse geri alımları Yeni TTK'nın 379 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, yatırım ortaklıkları ve aracı kurumların kendi hisselerini geri almalarında uygulanacak esaslara ilişkin Kurulumuzun 01.09.2009 tarih ve 27/748 sayılı İlke Kararı yürürlükten kaldırılarak, pay geri alımları Yeni TTK'da yer alan hükümlere paralel olarak yeni bir İlke Kararı ile düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile, payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören tüm şirketlerin paylarını İMKB'de geri alabilmelerine ilişkin ilke ve esaslar belirlenmiş, ayrıca İlke Kararı'nın Yeni TTK ile uyumu sağlanmıştır. Düzenleme kapsamında, geri alım oranı şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin yüzde 10'u olarak belirlenmiştir.

Özellikle son dönemde dünya borsalarında ve İMKB'de görülen yoğun fiyat hareketlerine karşı, hisse fiyatlarındaki dalgalanmaları azaltıcı yönde şirketlere imkan tanınması, ayrıca kendi payları üzerinde işlem yapan şirketlerin yaptıkları işlemlerin daha şeffaf bir ortamda yapılmasının sağlanması ve yatırımcıların daha doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amaçlanmıştır."