Tüm Versiyonu (Orjinalini) Göster : Sağlık Dernekleri


cımsky
13-01-2008, 11:13
Amerikan Board Sertifikalı Doktorlar Derneği (ABCD) (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=556)
Ankara Özel Poliklinikler Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=557)
Ankilozan Spondilit Hasta Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=558)
Birlikte Yaşam (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=559)
Çağdaş Eczacılar Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=560)
Çevre İçin Hekimler Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=561)
Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=562)
Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği (TÜRKDERM) (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=563)
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=564)
Dost Yaşam Down Sendromu Vakfı (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=565)
Etimesgut Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=566)
Geriatri Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=567)
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD) (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=568)
Hekim Hakları Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=569)
Hekimler Birliği Vakfı (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=570)
İstanbul Akupunktur Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=571)
İzmir ve Ege Fenni Gözlükçüler Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=572)
Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=573)
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=574)
ODTÜ Cankurtarma ve İlkyardım Topluluğu (OCİT) (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=575)
Ordu Tabipler Odası (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=576)
Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği (ODER) (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=577)
Sağlık Memurları Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=578)
Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=579)
Sağlık Vakfı (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=580)
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=581)
Sağlıkta Umut Vakfı (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=582)
Sosyal Hizmet Uzmanları Dernegi (SHU) (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=583)
Tıbbiyeliler Cemiyeti (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=584)
Tıp Bilişimi Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=585)
Toraks Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=586)
Turk Geriatri Vakfı (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=587)
Türk Algoloji (Ağrı) Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=588)
Türk Eczacıları Birliği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=589)
Türk Farmakoloji Derneği (TFD) (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=590)
Türk Gastroenteroloji Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=591)
Türk Gastroenteroloji Vakfı (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=592)
Türk Kalp Vakfı (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=593)
Türk Kardiyoloji Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=594)
Türk Klinik Biyokimya Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=595)
Türk Nöroloji Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=596)
Türk Oftalmoloji Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=597)
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD ) (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=598)
Türk Tabipleri Birliği (TTB) (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=599)
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=600)
Türkiye Hemofili Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=601)
Türkiye Kızılay Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=602)
Türkiye Nükleer Tıp Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=603)
Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği (TOSS) (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=604)
Türkye Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=605)
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=606)
Uyku Laboratuvarı Teknisyenleri Derneği (ULTED) (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=607)
Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=608)
Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=609)
Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocuklar (ZİBEÇ) (http://www.medikalsozluk.com/saglik_rehberi/link.asp?p=610)