Tüm Versiyonu (Orjinalini) Göster : Tek kullanıcı için DiSEqC ürünler...


Mr_MeMo™
09-11-2005, 20:01
Bireysel kullanıcı için (tek kullanıcılı sistemlerde kullanılan) çok çeşit ve seçenekli cihazlar bulunmaktadır. Analog ve digital uydu alıcıları olduğu gibi, bu cihazlarla çalışmak üzere çeşitli Röleler, LNB'ler, Hareket motorları, Sinyal üreticileri gibi çok çeşitli cihaz DiSEqC logosu kullanılıyor. Aşağıda bu türdeki ürünlerden çeşitli örnekler verilmiştir.

Röleler (Şalterler)
Bu kategoriye giren cihazlar çoğu zaman iki uydu ara-frekans (IF) girişine ve uydu alıcısına bağlanmak üzere bir çıkışa sahip şalterlerdir. En azından Tone Burst protokolüne sahiptirler. Tabii, seviye 1.0 ve daha yukarıları olduğu gibi 4 giriş ve bir çıkışlıları da olur.

Tone Burst Röle
Bu modelde sadece A ve B uydu konumlarından birisinin seçilmesi mümkündür. A konumu için 22kHz sinyal sürekli gönderilir, B konumunda ise kesiklidir.

http://www.uydutvhaber.net/bild7.jpg

DiSEqC™ - Röle (seviye 1.0 ve yukarısı)
DiSEqC™-seviye 1.0 birbirinden farklı 4 LNB'ye kadar seçebilme olanağı verir. Piyasada bu tip rölenin iki çeşiti var;
İki girişi bir çıkışı olan röle
Dört girişi bir çıkışı olan röle
Dört girişi olan röle herbirinin (altbant, üstbant ve vertikal, horizantal kombinasyonları olmak üzere) dörder farklı polaritesi olan dört Single-Universal-LNB kullanabilir. Yani böylelikle 16 farklı polarite seçilebilmektedir. (Örneğin Türksat 1C, 1B gibi üst bantta yayınları olmayan uydulardan seçilebilecek LNB sayısı iki misline çıkmaktadır. )
Aşağıda 16 şalter konumunun tam açıklaması yeralmaktadır. Dört girişli bir şalter bu konumların 16 sını da kullanır. İki girişli bir şalter ise sadece 1 den 8 'e kadar olan konumları kullanabilmektedir.
İki girişi olan seviye 1.0 ve yukarısı bir DiSEqC™-şalter kullanıldığında şalter 9 dan 16 ya kadar olan komutları algıladığında bunu 1 den 8 'e kadar olan komutlarla aynı şekilde yorumlayacaktır. Yani bu şalter "seçenek" komutunu değerlendirmez. Öte yandan DiSEqC™komut setine sahip bir uydu alıcısı Tone Burst röle tiplerini de sorunsuz kullanabilir. Aralarındaki uyumluluk geçerlidir.

4 LNB nin kontrolu iki türlü gerçekleştirilebilir:
Birinci yöntem 4 girişi ve bir çıkışı olan bir röle(şalter) kullanmaktır.
İkinci yöntem ise iki girişi olan ve Tone Burst veya DiSEqC™- "Konum" komutuna cevap veren iki röle kullanarak olabilir. Bunların girişleri ise "seçenek" komutuna cevap veren üçüncü bir röleye bağlanır. Bu üçüncü röle tipi örneğin Spaun 'da 210 F modelidir. ( "Konum" komutuna cevap verenler ile "seçenek" komutuna cevap veren iki girişli röle tipleri farklıdır)

Mr_MeMo™
09-11-2005, 20:06
Resim 8: İki girişli rölelerle dört LNB çalıştırmak için yapılan "kaskad" bağlantı..

Not: Şalterlerin böyle arka arkaya(kaskad) bağlanışı uydu alıcısının DiSEqC™ anahtarlama komutlarını mükerrer olarak verebilmesini gerektirir. Örneğin seviye 1.1/2.1 cihazlarında her komut arka arkaya üçer kere gönderilmektedir. O nedenle arka arkaya(kaskad) bağlanmış 3 cihaz kademesine kadar çalıştırılabilir.

Aşağıda iki ve dört girişli röle örnekleri verilmiştir:

http://www.uydutvhaber.net/spaunsur210f.jpg
Resim 9a: İki uydu IF girişli bir çıkışlı DiSEqC™-Röle örneği (Spaun)

http://www.uydutvhaber.net/ankarobus4x1.jpg
Resim 9b: Dört uydu IF girişli bir çıkışlı DiSEqC™-Röle (seviye 1.0)örneği (Ankaro)


LNB'ler
Şu anda DiSEqC™-komutlarıyla çalıştırılabilen iki türde LNB var:

Monoblok-LNB:. Prensip olarak tek bir gövdenin içine yerleştirilmiş iki üniversal LNB ve bir DiSEqC şalterden oluşur. Amacı birbirinden (modeline göre) 3 yada 6 derece uzaktaki iki uydunun yayınlarını birlikte alabilmesidir.
Loop-through-LNB (alm. Durchschleif-LNB), Geçişli LNB denir: Bu tür LNB bir röle ve bir üniversal LNB'den oluşur. . Amacı ikinci bir çanakta(veya aynı çanak üzerinde) bulunan diğer üniversal LNB 'ye kolayca bağlanacak girişin bu LNB'nin üzerinde hazır durumda olmasıdır.
Doğal olarak DiSEqC™-tekniğini kullanan başka bazı yeni LNB tipleri de şu anda geliştirilme aşamasındadır. Burada eskiden kullanılan 14/18V anahtarlama tekniği tamamen terkedilmiş olup tüm işaretleşme DiSEqC kontroluna bırakılmış ve sistemde dolaşan besleme gerilimi sadece 12 Volt durumuna indirgenmiştir.

Monoblok-LNB (DiSEqC™ 2.0)
Monoblok-LNB de aşağıdaki işlevler tümleştirilmiştir:
İki Universal-LNB (10,7 ila 12,75 GHz aralığında çalışır) birbirinden 3 yada 6 derece uzaktaki (örn. 13doğu-10doğu gibi) iki farklı konumdaki uyduların yayınlarını alabilecek şekilde yerleştirilmiştir. Tone Burst komutundan da anlayan bir DiSEqC™-şalter (seviye 1.0) bu LNB'ler arasındaki seçimi yapar.
Resim10 piyasaya çıkan "ilk" monoblok LNB örneğini göstermektedir. Doğal olarak takıldığı çanak çapı biraz büyümektedir.(Çanağın verimi tek LNB'de daha yüksektir). Bu işe uygun iki odaklı (özel tip) çanaklar da yapılmıştır.

http://www.uydutvhaber.net/bild10.jpg
Resim 10: Monoblok-LNB: DiSEqC™-Tekniği kullanarak birbirinden 6 derece uzakta iki uydunun yayınlarını alabilmek üzere yapılmış bir LNB

Özelllikler:
Herhangi bir komut gelmediğinde A konumu aktiftir. A konumu B konumunun batısında bulunan uydu konumudur. .Örneğin : 10derece doğu ve 16 derece doğu konumlarından oluşan bir sistemde 10 derece doğu A konumu olmaktadır. .
Sadece 14/18V ve 22kHz analog anahtarlama işaretleşmesi yapabilen (DiSEqC özelliği olmayan) bir uydu alıcısıyla kullanıldığında Monoblok-LNB 'nin sadece A konumu aktiftir. 14/18 Volt ile polarizasyon değiştirir, ve 22 kHz ile alt /üst bant seçimi yapar, ama B uydusuna hiçbir zaman geçemez.
Tablo 1 deki DiSEqC™-(seviye 1.0) anahtarlama seçeneklerinden 1 den 4 'e ve 9 dan 12 'ye ile uydu A konumu seçilir. 5 den 8e ve 13 den 16 ya anahtarlama seçenekleri ise B uydu konumundaki seçeneklerdir.

Geçişli-LNB (DiSEqC™ 2.0)
Geçişli-LNB (Loop-through-LNB) şu özelliklere sahiptir:
10,7 ile 12,75 GHz arası komple frekans sahasını alan bir Universal-LNB , bir de DiSEqC™-röle (seviye 2.0)
Resim 11'de piyasada mevcut bir geçişli LNB tüm özellikleriyle birlikte gösterilmiştir.

http://www.uydutvhaber.net/bild11a.jpghttp://www.uydutvhaber.net/bild11b.jpg
Resim 11: Philips 'in (DiSEqC™ seviye 2.0) geçişli LNB si


Özellikler:
Geçişli-LNB (Loop-through-LNB) özellikle multifeed (aynı çanağa birden çok LNB takma) uygulamaları için öngörülmüştür. Avrupada en yaygın olarak Astra+Hotbird alan çanaklarda kullanılmaktadır.
Geçişli -LNB lerin piyasada mevcut versiyonu (2.0) Tone Burst sinyali ile çalışmaz. O yüzden en az DiSEqC™-seviye 1.0 veya daha yukarısı uyumlu bir uydu alıcısı ile kullanılabilir.
Geçişli LNB nin anahtar kısmı 14/18 Volt ve 0/22 kHz anahtarlama işaretlerine reaksiyon vermez. DiSEqC™seviye 2.0 ise uydu alıcıya geri bir alındı işareti gönderebilir.


Sinyal Üreticileri
Bu cihazlar DiSEqC™-tekniğiyle üretilmemiş olduğu için DiSEqC™-komutları gönderemeyen uydu alıcılarının da bu özellikteki çevre birimlerini (örneğin geçişli LNB) kullanabilmeleri için üretilmiştir. Uydu alıcı tipine ve istenen kullanım özelliğine göre çeşitli tipleri piyasada bulunmaktadır. Resim 12 de örnek olarak bir geçişli LNB kullanmak üzere sinyal üreticisi kullnımı gösterilmiştir. Örnekteki uydu alıcısının DiSEqC özelliği yok ancak 14/18 Volt ve 22 kHz özellikleri var bir de her kanal için seçilebilen 0/12 Volt seçeneği.
Kullanılan alıcı modeline göre bu sinyal üreticileri 0/12 Volt konnektörüne , ya da (en eski uydu alıcılarında bile olan) manyetik veya mekanik polarizör terminallerine bağlanabilir. Hatta bu sinyal üreticilerin doğrudan uzaktan kumandanın infrared ışığından ikaz alarak çalışanı bile yapılmış. İkaz bağlantısı dışında bu cihazlar daima uydu alıcısı ile LNB arasındaki koaksiyel kabloya seri olarak bağlanırlar.


http://www.uydutvhaber.net/bild12.jpg
Resim 12: DiSEqC™-özelliği olmayan bir uydu alıcısının sinyal üretici kullanılarak DiSEqC çevre birimlerini kullanabilir hale getirilmesi


http://www.uydutvhaber.net/bild13a.jpg
Resim 13a: Der DiSEqC™- Spaun un 0/12 Volt besleme ile çalışan sinyal üretici modeli


http://www.uydutvhaber.net/bild13b.jpg
Resim 13b: Johansson malı bu sinyal üretici uydu alıcının uzaktan kumandası ile çalışıyor.


http://www.uydutvhaber.net/bild13c.jpg
Resim 13c: Emitor tarafından üretilen bu DiSEqC sinyal üretici manyetik polarizör çıkışına bağlanarak çalışıyor.

Mr_MeMo™
09-11-2005, 20:08
@uydutvhaber.net