Tüm Versiyonu (Orjinalini) Göster : DiSEqC - Montaj Yardımcı Cihazları..


Mr_MeMo™
09-11-2005, 19:54
DiSEqC - Montaj Yardımcı Cihazları..

DiSEqC™ test cihazları kullanılarak ister tek kullanıcılı sistem olsun, ister apartman dağıtım sistemleri olsun DiSEqC™ devre elemanları kullanılan tüm sistemler test edilebilir. Bu cihazlar özellikle Uydu sistemleri kuran montajcılar tarafından hata arama sırasında kullanılmak üzere tavsiye edilmektedir.
Montajda yardımcı olarak kullanılan bu cihazlar iki ana türdedir.
Gerektiğinde özel bir DiSEqC™-komut sinyalini üretebilen sinyal üreticiler..
Gelen sinyalde belirli bir komutun mevcut olup olmadığını belirlemekte kullanılan DiSEqC™-Test cihazları...

DiSEqC Üreticiler
DiSEqC™-Üreticiler koaksiyel tesisatta "arıza bulma" sırasında aşağıdaki DiSEqC komutlarından birini hatta göndererek iletimini kontrol edebilmekte yararlı olurlar.

Tone Burst Komutu (Mini-DiSEqC™)
Üst bant ile alt bant arasında seçim yapabilmeyi sağlayan "Band" komutu ve vertikal , horizontal polariteler arasında seçim yapabilmeyi sağlayan "Polarizasyon" komutu
Gerekli 22 kHz sinyaller üretilerek bunlar üzerinden çevre birimlerine gönderilecek uydu konumları A ve B arasında seçim yapabilmeyi sağlayan "Konum" komutu
Sistem içindeki diğer kısımları seçebilmek için "Seçenek" komutu gibi tüm anahtarlama işaretleri gönderilir.

Notlar:
Resim 20 'de örnek olarak verilen DiSEqC - Sinyal üretici (Seviye 1.0) bir uydu alıcısından gelen koaksiyel kablodaki besleme geriliminden yararlanmaktadır. Böyle bir besleme olmadığında hariçten besleme takmak gerekir. Kullanımı ise çok kolaydır. Üzerindeki nümerik klavyeden sadece gerekli DiSEqC komutun( cihazın arkasındaki listede verilen) numarasını girmek yeterlidir. Örneğin seçilen LNB üzerindeki vertikal konuma geçmek için "21#" tuşlarına basılır.

http://www.uydutvhaber.net/bild20.jpg
Resim 20: DiSEqC™-Sinyal Üretici (Seviye 1.0)

DiSEqC -Test Cihazları
Bu test cihazları herhangi bir sistemin kontrolunu çok basitleştirmektedir. Sisteme doğru DiSEqC komutunun gidip gitmediği bu cihazlar sayesinde hemen kolayca anlaşılır. Cihaz üzerinde uydu alıcısının gönderdiği DiSEqC komutları olsun diğer anahtarlama (14/18 Volt ve 22 kHz) komutları olsun ışıklı olarak gözlenebilmektedir. Arıza bulma sırasında sisteme etkisi olmadan kolayca eklenebilir.

Aşağıda iki DiSEqC™- Test cihazı örnek olarak verilmiştir:
http://www.uydutvhaber.net/bild21a.jpg
Resim 21a: Emitor 'un (Seviye 1.0)DiSEqC™-Sinyal test cihazı

http://www.uydutvhaber.net/bild21b.jpg
Resim 21b: Spaun'un (Seviye 1.0) DiSEqC™-Sinyal test cihazı

Ayrıca Schwaiger in yaptığı ve alınan komutları hexadesimal olarak gösteren bir cihaz var. Bu cihazda örneğin bizim Tablo 1 deki 1 'nolu seçenek "E0 10 38 F0" olarak gösterilmektedir. Cihaz gözlediği son 40 DiSEqC komutunu belleğinde tutabilmekte ve gerektiğinde gösterebilmektedir.
Not: Heksadesimal sayı sistemi 1 den 16'ya kadar olan sayıları kullanır , 10 dan 16 ya kadar olan sayılar sırasıyla A, B, C, D, E ve F olarak gösterilir. Diğer sayılar ise desimaldekinin aynıdır.


http://www.uydutvhaber.net/bild22.jpg
Resim 22: DiSEqC™-Schwaiger'in (Seviye 1.0) Sinyal test cihazı

Mr_MeMo™
09-11-2005, 19:57
Ölçü Cihazları
Piyasada bulunan profesyonel Anten ölçü cihazları Modeline göre çeşitli DiSEqC seviyelerini desteklemektedir. Tek kullanıcılı veya apartmana dağıtımlı uydu sistemlerinin kurulmasında bu çok yararlı olur. Bu şekilde dağıtım kutuları olduğu gibi geçişli veya monoblok LNB kullanıldığı çeşitli durumlarda gerekli tüm ölçümler yapılabilir.
Anten ölçü cihazlarının yardımıyla çanağın tam olarak ayarlanabilmesinde ölçü cihazının uydu alıcısının gönderdiği tüm DiSEqC komutlarını aynen gönderebilmesi önemli olmaktadır. Montajcı bir program paketinin sinyallerini alamadığında gerekli ayarları yapamayacağından cihazla DiSEqC komutlarını anten tarafına gönderebilmeye gerek duyacaktır.

Aşağıda en azından DiSEqC™ Seviye 1.0 gönderebilme özeliiğine sahip üç anten ölçü cihazı örneği gösterilmiştir:


http://www.uydutvhaber.net/bild22a.jpg
Resim 22a: KWS'in (Seviyel 1.0) AMA 210S uydu ölçü cihazı


http://www.uydutvhaber.net/bild22b.jpg
Resim 22b: Kathrein'in (Seviyel 2.0) MSK 33 uydu ölçü cihazı


http://www.uydutvhaber.net/bild22c.jpg
Resim 22c: Unaohm'in (Seviyel 1.0) SBM 100 uydu ölçü cihazı

KWS 'nin AMA 210S modeli ölçü cihazı seçilen kanal için DiSEqC™ Seviye 1.0 kullanarak kumanda göndermekte, ayrıca kendinden bir yazıcı ve gerçek zaman saati bulundurmaktadır. Bu cihazlara ayrıca sonradan gerek duyulduğunda QPSK- ve QAM- Bit hata oranı ölçümü özelliği eklenebilmektedir. QAM- ve QPSK- modülasyonlu digital sinyallerin seviye ölçümü özelliği cihazın zaten kendinden üzerinde bulunmaktadır.
Kathrein'in MSK 33 modeli ölçü cihazı ise 5,5" büyüklüğünde TFT- renkli ekrana sahiptir. Çok sistem uyumlu olan cihaz DiSEqC Seviye 2.0 özelliğine ve digital sinyal seviyesi ölçebilme özelliğine sahiptir. Videotekst ve geri dönüş kanalı ölçümleri opsiyon olarak sonradan eklenebilmektedir. MSK33/G model versiyonunda ise cihazı spektrum analizörü haline getiren kendinden bir grafik kartı bulunmaktadır. Öte yandan MSK 33/Q modelinde ise hem grafik kartı hem de Bit Hata Oranı ölçümüne yarayan bir Digital kartı bulunmaktadır. Ayrıca hem QAM hem de QPSK için kullanımı mümkündür. DiSEqC - komutları iki yönlü gönderilip alınabilir.
Unaohm'un SBM 100 modeli ise 2,5 Kilo ağırlığında kompakt hafif bir cihaz. Ancak TV ekranı yok. QPSK- Bit Hata Oranı ölçümleri yapılabildiği gibi DiSEqC 1.0 Sinyallerini gönderebiliyor. Viterbi ve FEC oranları ölçebiliyor. RS232 portu sayesinde ölçüm sonuçları bilgisayara aktarılabiliyor.

@uydutvhaber.net...